Průmyslová práva přehledně

Spravujte duševní vlastnictví svých klientů přehledně. Nechte systém hlídat lhůty a šetřete čas.

Více informací »

Monitoring známek

Spectra® sleduje přihlašované známky v databázích ÚPV, OHIMWIPO a zobrazí případné kolize vůči známkám vašich klientů. Vše automaticky.

Více informací »

Rešerše známek

Provádějte rešerše jednoduše, rychle a přitom s jistotou! Spectra® najde nejen shodné, ale také podobné známky. S denní aktualizací.

Více informací »


Komplexní systém
pro správu duševního vlastnictví

Chcete vést agendu známek či patentů přehledněji? Potřebujete systém, který hlídá veškeré lhůty? Chcete si ušetřit čas při provádění monitoringu či rešerší známek?

Od roku 2003 provozujeme systém určený speciálně pro tyto potřeby. A nejen tyto!

Spectra® je komplexní informační systém pro správu ochranných známek, patentů, průmyslových a užitných vzorů. Systém svými moduly pokrývá kompletní agendu patentového zástupce vč. sledování a rešerší ochranných známek a nabízí tak lepší kontrolu nad všemi případy průmyslových práv, náklady a procesy ve firmě.

Prohlédněte si systém


Šetří čas i náklady. A vydělává.

Nechte Spectru vydělávat! Díky Sledovací službě můžete svým klientům monitorovat ochranné známky.

Spectra hlídá nově zveřejněné přihlášky v databázích ÚPV, OHIM a WIPO a automaticky sestavuje report potenciálně kolizních známek. Na vás zbývá report pravidelně kontrolovat.

Vše se děje automaticky, aktualizace probíhá každou noc. Ulehčete si práci, je to jednoduché!

Podívejte se blíže